Zmiana formy prawnej firmy Hanbud

Ponad 25 lat działalności
200 pracowników
3000 obiorców w całej Europie

Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 3 lutego 2020 r. na podstawie art. 551 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019, poz. 505 t.j.) nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej pod nazwą Hanbud Henryk Pruszyński z siedzibą w Bielsku Podlaskim w HANBUD sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Dnia 3 lutego 2020 r. dokonano wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827025.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuowanie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5842 ksh spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

Aktualne dane Spółki:

HANBUD sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Brańskiej 153, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827025, NIP: 5432188243, REGON: 385461607 z kapitałem zakładowym w wysokości 15.000.000 zł.

 

 

Sprawdź artykuły poradnikowe

Na naszym blogu znajdziesz wiele przydatnych artykułów dotyczących wyboru pokrycia dachowego, jego prawidłowego montażu oraz konserwacji. Wszystkie teksty przygotowane zostały przez specjalistów z danej dziedziny.

Zobacz nasze katalogi produktowe

Katalogi produktowe prezentują pokrycia dachowe, sztachety metalowe, billboardy oraz profile do płyt gipsowo-kartonowych dostępne w ofercie Hanbud. Wszystkie pliki dostępne są w formacie PDF. Zachęcamy do pobierania.

Instrukcje montażu pokryć dachowych i ogrodzeń

Dzięki przygotowanym przez nas instrukcjom montażu użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać pokrycie dachowe oraz ogrodzenie. Wszystkie materiały napisane zostały prostym językiem, zawierają także czytelne schematy.