Wzrost konkurencyjności firmy HANBUD Sp. zo.o. poprzez wdrożenie innowacji procesowej do wytwarzania profili giętych z giętych z taśmy ocynkowanej

Ponad 25 lat działalności
140 pracowników
3000 obiorców w całej Europie

POIR.02.03.02-IP.03-00-003/19

Hanbud Sp. z o.o. realizuje projekt POIR.02.03.02-IP.03-00-003/19 pt. „Wzrost konkurencyjności firmy HANBUD Sp. zo.o. poprzez wdrożenie innowacji procesowej do wytwarzania profili giętych z giętych z taśmy ocynkowanej”.

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych uzyskanych w ramach Etapu I działania 2.3.2. Dzięki temu nastąpi wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji – innowacji procesowej w przedsiębiorstwie HANBUD.
Projekt polega zatem na wdrożeniu innowacyjnej technologii walcowania taśmy ocynkowanej zapewniająca właściwy kształt i zachowanie korzystnych właściwości warstwy cynku poprzez zakup urządzenia walcującego do realizacji tej technologii, charakteryzujące się możliwością włączenia go do istniejącej linii produkcyjnej Wnioskodawcy.
Zarówno technologia walcowania taśmy ocynkowanej oraz projekt urządzenia walcującego do realizacji tej technologii zostały opracowane w wyniku realizacji wcześniejszego projektu w ramach etapu I usługowego.
Projekt pod kątem rzeczowym obejmuje jedno zadanie jakim jest zakup urządzenia walcującego według specyfikacji / projektu udostępnionego przez Wnioskodawcę.
Okres realizacji to styczeń – grudzień 2021. Jest to okres wystarczający na upublicznienie zapytania, zebranie ofert, zamówienie urządzenia i jego finalny zakup.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania profili giętych z taśmy ocynkowanej poprzez zakup innowacyjnej walcarki do jej realizacji.
Idea proponowanego rozwiązania polega na wprowadzeniu do procesu produkcji profili giętych operacji walcowania taśmy ocynkowanej w celu uzyskania mniejszej,żądanej grubości i następnie gięciu profili na giętarce rolkowej zgodnie z obecnie stosowanym procesem.Wprowadzenie operacji walcowania przyniesie korzyści:
– znaczącego zmniejszenia kosztów materiału wsadowego (taśmy ocynkowanej),
– zwiększenia uniwersalności produkcji(z taśmy o jednej grubości początkowej można będzie wykonywać wyroby o różnej grubości ścianki przy możliwości szybkiej zmiany profilu produkcji),
– lepsze własności wytrzymałościowe wyrobów(wskutek umocnienia odkształceniowego przy walcowaniu),
– zmniejszenie kosztów magazynowania materiału wsadowego(wyeliminowanie konieczności magazynowania taśm o różnych grubościach)
– zwiększenie zdolności produkcyjnej o 20%

Wydatki ogółem: 1 107 000.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 800 000.00 PLN

Dofinansowanie: 480 000.00 PLN

linia Revolution

Sprawdź artykuły poradnikowe

Na naszym blogu znajdziesz wiele przydatnych artykułów dotyczących wyboru pokrycia dachowego, jego prawidłowego montażu oraz konserwacji. Wszystkie teksty przygotowane zostały przez specjalistów z danej dziedziny.  

Zobacz nasze katalogi produktowe

Katalogi produktowe prezentują pokrycia dachowe, sztachety metalowe, billboardy oraz profile do płyt gipsowo-kartonowych dostępne w ofercie Hanbud. Wszystkie pliki dostępne są w formacie PDF. Zachęcamy do pobierania.

Instrukcje montażu pokryć dachowych i ogrodzeń

Dzięki przygotowanym przez nas instrukcjom montażu użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać pokrycie dachowe oraz ogrodzenie. Wszystkie materiały napisane zostały prostym językiem, zawierają także czytelne schematy.