Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie HANBUD związanych z nowatorskim rozwiązaniem systemu pokryć dachowych i elewacyjnych

Ponad 25 lat działalności
200 pracowników
3000 obiorców w całej Europie

Hanbud Sp. z o.o. realizuje projekt POIR.03.02.01-20-0015/18-00 pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie HANBUD związanych z nowatorskim rozwiązaniem systemu pokryć dachowych i elewacyjnych”. 

Projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe tj. maszyny i urządzenia niezbędne do wprowadzenia nowego produktu na rynek tj. paneli blaszanych z zatrzaskiem o nowatorskich cechach i funkcjonalnościach. Rozwiązanie to zostało opracowane w wyniku przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych na zlecenie Wnioskodawcy z zaangażowaniem kadry naukowej uczelni jaką jest Politechnika Poznańska oraz praz własnych prowadzonych zasobami przedsiębiorstwa. Rezultat prac badawczo-rozwojowych – produkt, został poddany ochronie prawem własności intelektualnej jakim jest wzór użytkowy. Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim w miejscowości Bielsk Podlaski, w którym znajduje się zakład produkcyjny Wnioskodawcy. Projekt będzie realizowany od lipca 2019 do czerwca 2020.
Wnioskodawca jest jednym z największych producentów pokryć dachowych z blachy w regionie Północno-Wschodniej Polski.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie nowego produktu – paneli blaszanych z zatrzaskiem o nowatorskich cechach i funkcjonalnościach.
W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększony poziom przychodów w firmie. Nastąpi też znaczący wzrost innowacyjności firmy Wnioskodawcy. Produkt nosi znamiona innowacyjności na skalę kraju tj. na terytorium RP nie ma producenta pokryć dachowych z blachy, który oferowałby panel blaszany z zatrzaskiem górnym o cechach i funkcjonalnościach określonych we wzorze użytkowym. Zastosowane unikalne rozwiązanie wprowadza nowe funkcjonalności, które w sposób znaczącą usprawniają transport i składowanie elementów dzięki zdolności do ich składowania w sztaplujące się stosy (prawie dwukrotnie zwiększy się ilość składowanych paneli na stosie) oraz wystąpi zmniejszenia zużycia surowca do uzyskania efektywnej powierzchni krycia (o około 3%) z uwagi na zastosowanie zamka w górnej części zaczepu.

Wydatki ogółem : 11 930 033,91 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 9 699 214,56 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 819 528,73 PLN
Panel na rąbek

Sprawdź artykuły poradnikowe

Na naszym blogu znajdziesz wiele przydatnych artykułów dotyczących wyboru pokrycia dachowego, jego prawidłowego montażu oraz konserwacji. Wszystkie teksty przygotowane zostały przez specjalistów z danej dziedziny.

Zobacz nasze katalogi produktowe

Katalogi produktowe prezentują pokrycia dachowe, sztachety metalowe, billboardy oraz profile do płyt gipsowo-kartonowych dostępne w ofercie Hanbud. Wszystkie pliki dostępne są w formacie PDF. Zachęcamy do pobierania.

Instrukcje montażu pokryć dachowych i ogrodzeń

Dzięki przygotowanym przez nas instrukcjom montażu użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać pokrycie dachowe oraz ogrodzenie. Wszystkie materiały napisane zostały prostym językiem, zawierają także czytelne schematy.