Wdrożenie do produkcji zoptymalizowanych cienkościennych zimnogiętych profili zamkniętych, opracowanych na podstawie wyników prowadzonych prac B+R w przedsiębiorstwie HANBUD

Ponad 25 lat działalności
140 pracowników
3000 obiorców w całej Europie

Hanbud Sp. z o.o. realizuje projekt POIR.03.02.01-20-0007/20 pt. „Wdrożenie do produkcji zoptymalizowanych cienkościennych zimnogiętych profili zamkniętych, opracowanych na podstawie wyników prowadzonych prac B+R w przedsiębiorstwie HANBUD”.

Projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe tj. budowę hali oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędne do wprowadzenia nowego produktu na rynek tj. typoszeregu cienkościennych profili zamkniętych o zoptymalizowanej geometrii kształtu, odznaczających się podwyższanymi parametrami wytrzymałościowymi i nowymi cechami użytkowymi. Nowe rozwiązanie z uwagi na swoje cechy dotyczące poprawy stateczności pozwoliło na poszerzenie katalogu dostępnych na rynku typoszeregu wymiarowego dla profili kwadratowych i prostokątnych o dodatkowe 57 pozycji, nie oferowanych wcześniej. Nowe rozwiązanie zostało opracowane w wyniku przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych na zlecenie Wnioskodawcy z zaangażowaniem kadry naukowej z uczelni jaką jest Politechnika Poznańska oraz prac własnych prowadzonych zasobami przedsiębiorstwa. Rezultat prac badawczo-rozwojowych – produkt w postaci profilu o zoptymalizowanym kształcie, został poddany ochronie prawem własności intelektualnej jakim jest wzór użytkowy. Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim w miejscowości Bielsk Podlaski, w którym znajduje się zakład produkcyjny Wnioskodawcy.
Wnioskodawca jest jednym z największych producentów zimnogiętych profili otwartych oraz pokryć dachowych z blachy w regionie Północno-Wschodniej Polski. Wprowadzenie do oferty profili zimnogiętych zamkniętych, stworzy komplementarność oferty podnosząc specjalizację wnioskodawcy w obszarze wyrobów z blachy.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.2021 do 31.12.2023.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie nowego produktu –cienkościennych profili zamkniętych o zoptymalizowanej geometrii kształtu, odznaczających się podwyższanymi parametrami wytrzymałościowymi i nowymi cechami użytkowymi.
W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększony poziom przychodów w firmie. Nastąpi też znaczący wzrost innowacyjności firmy Wnioskodawcy. Produkt nosi znamiona innowacyjności na skalę kraju tj. na terytorium RP nie ma producenta cienkościennych profili zamkniętych, który oferowałby zoptymalizowane profile zamknięte o opracowanych przez wnioskodawcę typoszeregu geometrii przekroju, która pozwala nadać wyrobom nowe cechy i funkcjonalnościach określonych we wzorze użytkowym. Zastosowane unikalne rozwiązanie pozwala na podniesienie parametrów wytrzymałościowych nowych profili, które w sposób znaczący wykazują wzrost wytrzymałości w zakresie stateczności, co pozwala na wprowadzenie nowych wymiarów profili.

Wydatki ogółem:  50 756 935.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 41 225 354.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 24 735 212.40 PLN

Panel na rąbek
fundusze europejskie

Sprawdź artykuły poradnikowe

Na naszym blogu znajdziesz wiele przydatnych artykułów dotyczących wyboru pokrycia dachowego, jego prawidłowego montażu oraz konserwacji. Wszystkie teksty przygotowane zostały przez specjalistów z danej dziedziny.

Zobacz nasze katalogi produktowe

Katalogi produktowe prezentują pokrycia dachowe, sztachety metalowe, billboardy oraz profile do płyt gipsowo-kartonowych dostępne w ofercie Hanbud. Wszystkie pliki dostępne są w formacie PDF. Zachęcamy do pobierania.

Instrukcje montażu pokryć dachowych i ogrodzeń

Dzięki przygotowanym przez nas instrukcjom montażu użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać pokrycie dachowe oraz ogrodzenie. Wszystkie materiały napisane zostały prostym językiem, zawierają także czytelne schematy.