INTERNACJONALIZACJA

Szanowni Państwo,

Firma Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentów z j. polskiego na j. rumuński w ramach projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński” nr POPW.01.02.00-20-0010/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty (na formularzu ujętym w załączniku do e-maila) w terminie do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 24.00.

Postępowanie nr 2.POPW.2019 na usługę tłumaczenia pisemnego dokumentów z j. polskiego na j. rumuński w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

INTERNACJONALIZACJA

Hanbud Henryk Pruszyński realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński poprzez dywersyfikację rynków zbytu, wzrost sprzedaży, a w efekcie maksymalizacja zysków firmy. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie do internacjonalizacji wybranych produktów firmy na rynku rumuńskim.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 405 892,49 PLN

INTERNACJONALIZACJA

Szanowni Państwo,

 

Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową organizację udziału firmy w wybranych targach branżowych na terenie Rumunii. Postępowanie to realizowane jest w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty wraz z załącznikami (na formularzach ujętych w załącznikach do e-maila) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.

 

Wyniki postępowania nr 1.POPW.2019

na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy Hanbud Henryk Pruszyński w wybranych  targach na terenie Rumunii ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2019 r. przekazane potencjalnym dostawcom i udostępnione publicznie na stronie Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły w terminie dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.

WZROST KONKURENCYJNOŚCI

Przedsiębiorstwo  HANBUD Henryk Pruszyński realizuje projekt WND-RPPD.01.03.00-20-0067/16  pt. ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwo HANBUD Henryk Pruszyński poprzez wdrożenie produkcji innowacyjnych modeli blach trapezowych linii Revolution”.

Projekt ma na celu podniesienie pozycji konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowych linii technologicznych pozwalających na wdrożenie do produkcji dwóch  nowych profili blach trapezowych. Efektem projektu będzie podniesienie poziomu innowacyjności technologicznej i produktowej, co pozwoli na uatrakcyjnienie ofert i jej wprowadzenie na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 13 559 409,30 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich: 5 495 455,00 zł

Projekt jest realizowany w okresie 06/2017 – 09/2018.

INTERNACJONALIZACJA

 

Opublikowany 21.06.2019r.:

 

Postępowanie nr 1.Internacjonalizacja POPW2019 na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Hanbud Henryk Pruszyński, (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1.Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 13.06.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 21 czerwca 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

INTERNACJONALIZACJA

 

Opublikowany 21.06.2019r.:

 

Postępowanie nr 1.Internacjonalizacja POPW2019 na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Hanbud Henryk Pruszyński, (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1.Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 13.06.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 21 czerwca 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 13.06.2019r.:

 

Postępowanie nr 1.Internacjonalizacja POPW2019 na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Hanbud Henryk Pruszyński, (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

Firma Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

 

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 21.06.2019r. do godziny 16:00.

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 13.06.2019r.:

 

Postępowanie nr 1.Internacjonalizacja POPW2019 na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Hanbud Henryk Pruszyński, (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

Firma Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

 

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej) w terminie do dnia 21.06.2019r. do godziny 16:00.

INTERNACJONALIZACJA

Szanowni Państwo,

Firma Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentów z j. polskiego na j. rumuński w ramach projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński” nr POPW.01.02.00-20-0010/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty (na formularzu ujętym w załączniku do e-maila) w terminie do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 24.00.

Postępowanie nr 2.POPW.2019 na usługę tłumaczenia pisemnego dokumentów z j. polskiego na j. rumuński w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

INTERNACJONALIZACJA

Hanbud Henryk Pruszyński realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński poprzez dywersyfikację rynków zbytu, wzrost sprzedaży, a w efekcie maksymalizacja zysków firmy. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie do internacjonalizacji wybranych produktów firmy na rynku rumuńskim.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 405 892,49 PLN

INTERNACJONALIZACJA

Szanowni Państwo,

 

Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową organizację udziału firmy w wybranych targach branżowych na terenie Rumunii. Postępowanie to realizowane jest w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty wraz z załącznikami (na formularzach ujętych w załącznikach do e-maila) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.

 

Wyniki postępowania nr 1.POPW.2019

na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy Hanbud Henryk Pruszyński w wybranych  targach na terenie Rumunii ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2019 r. przekazane potencjalnym dostawcom i udostępnione publicznie na stronie Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły w terminie dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.

WZROST KONKURENCYJNOŚCI

Przedsiębiorstwo  HANBUD Henryk Pruszyński realizuje projekt WND-RPPD.01.03.00-20-0067/16  pt. ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwo HANBUD Henryk Pruszyński poprzez wdrożenie produkcji innowacyjnych modeli blach trapezowych linii Revolution”.

Projekt ma na celu podniesienie pozycji konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowych linii technologicznych pozwalających na wdrożenie do produkcji dwóch  nowych profili blach trapezowych. Efektem projektu będzie podniesienie poziomu innowacyjności technologicznej i produktowej, co pozwoli na uatrakcyjnienie ofert i jej wprowadzenie na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 13 559 409,30 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich: 5 495 455,00 zł

Projekt jest realizowany w okresie 06/2017 – 09/2018.