Wzrost konkurencyjności firmy HANBUD Sp. zo.o. poprzez wdrożenie innowacji procesowej do wytwarzania profili giętych z giętych z taśmy ocynkowanejPOIR.02.03.02-20-0021/20 Hanbud Sp. z o.o. realizuje projekt POIR.02.03.02-IP.03-00-003/19 pt. "Wzrost konkurencyjności...

czytaj dalej