• HANBUD
  • $
  • DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Deklaracje właściwości użytkowych

Ponad 25 lat działalności
200 pracowników
3000 odbiorców w całej Europie

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Deklaracja blachy profilowane

Deklaracja właściwości użytkowych profili zimnogiętych

Deklaracja właściwości użytkowych obróbek blacharskich

Deklaracja właściwości użytkowych profili GK CD60

Deklaracja właściwości użytkowych profili GK UD30

Deklaracja właściwości użytkowych kształtownik CW50, CW 50 N, CW75, CW75 N, CW100, CW100 N, UW50, UW50 N, UW75, UW75 N, UW100, UW100 N

CERTYFIKATY

Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

ATESTY

Atest higieniczny

TABELE OBCIĄŻEŃ

Tabela obciążeń blachy trapezowej T-35

Tabela obciążeń blachy trapezowej T-35R

Tabela obciążeń blachy trapezowej T-55