Hanbud CSR

Ponad 25 lat działalności
140 pracowników
3000 punktów sprzedaży w całej Europie

Hanbud CSR

Firma Hanbud od początku swojej działalności pamięta o społecznej odpowiedzialności prowadzenia biznesu. Wiemy, że nasze działania i decyzje mają wpływ nie tylko na nasze najbliższe otoczenie, ale także na społeczeństwo.

Wszystkie podejmowane starania podzieliliśmy na kilka kluczowych obszarów, które obejmują pracowników, klientów, społeczność, sport oraz środowisko naturalne. Pozwoli to dokładniej zobrazować poszczególne aspekty naszych działań.

Pracownicy

Nieustannie dążymy do zwiększania udziału pracowników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Udział w procesie decyzyjnym wpływa bowiem na większy związek osób zatrudnionych z firmą.

Podejmując kluczowe decyzje, zawsze uwzględniamy zdanie pracowników. Umożliwia nam to lepiej analizować problemy oraz efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem. To dobry sposób na pozyskanie wiedzy i doświadczeń oraz podniesienie jakości świadczonych usług. Indywidualne podejście do każdego pracownika pozwala nam na bieżąco monitorować potrzeby szkoleniowe.

Aby funkcjonowanie firmy przebiegało w sposób niezakłócony, niezwykle ważna jest komunikacja poszczególnych osób. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i relacji pracownik – przełożony. Realizowaliśmy projekt „Standardy komunikacji wewnętrznej w firmie HANBUD”, którego celem było opracowanie wytycznych i wdrożenie skutecznych rozwiązań dotyczących porozumiewania się naszych pracowników. Podjęte działania przyniosły zamierzony skutek. Skuteczna komunikacja jest bowiem elementem naszej kultury organizacyjnej.

Analizujemy potencjał i stawiamy na rozwój pracowników. Organizowane przez firmę Hanbud szkolenia obejmują zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde. Corocznie zwiększamy budżet na kształcenie naszej kadry.

biuro Hanbud

Dbanie o bezpieczeństwo pracy i komfort pracy zatrudnionych osób jest dla nas priorytetową kwestią. Wszyscy pracownicy przed podjęciem pracy zostają przeszkoleni z obowiązujących na terenie zakładu przepisów BHP. Każde stanowisko pracy w firmie Hanbud spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby pracujące na produkcji mają do dyspozycji nowoczesne maszyny. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne certyfikaty i są dopuszczone do użytku. Dbamy o regularne przeglądy i konserwację sprzętu wykorzystywanego w pracy. W swojej załodze posiadamy wielu pracowników z długoletnim doświadczeniem, którzy służą radą i pomocą nowym członkom załogi.

Aktywnie przeciwdziałamy dyskryminacji. Każdy pracownik ma w naszej firmie prawo do wyrażania swoich poglądów. Szanujemy każdego człowieka niezależnie od jego poglądów politycznych czy religii.

Zwiększamy równowagę życia prywatnego i zawodowego poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy, możliwości pracy zdalnej czy wolontariatu pracowniczego. Wszystkie te możliwości przekładają się na mniejszą rotację pracowników oraz większą satysfakcję i skłonność do rekomendacji firmy Hanbud.

Wybierając dostawców kierujemy się nie tylko ceną. Współpracujemy z firmami, które także wspierają zachowania odpowiedzialne społecznie.

Klienci

siedziba Hanbud

W naszej firmie każdego klienta traktujemy indywidualnie. Dbamy o jego potrzeby i staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom. Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty spełniały najwyższe standardy jakości.

Dużo uwagi poświęcamy dbaniu o jak najlepsze relacje z klientem. W naszej firmie realizowany był projekt w całości poświęcony temu zagadnieniu – „Standardy obsługi interesariuszy zewnętrznych w firmie HANBUD”. Jego celem było opracowanie i wdrożenie procesu obsługi klienta na każdym etapie jego kontaktu z firmą.

Jesteśmy otwarci na kontakt z klientem w różny sposób – osobiście, telefonicznie, e-mailowo czy poprzez komunikatory internetowe.  

Klienci hurtowi mają możliwość składania zamówień poprzez platformę internetową B2B. Główną zaletą tego rozwiązania jest oszczędność czasu naszych Klientów. Platforma eliminuje również ryzyko pomyłek podczas składania zamówień.

Opracowaliśmy również przejrzystą procedurę reklamacji, która zawarta jest w regulaminie sprzedaży. Dzięki temu klienci wiedzą, jakie prawa przysługują im w przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową.

Społeczeństwo i społeczność lokalna


Wiemy, że firma jest częścią społeczności i staramy się to mądrze wykorzystać. Swoją pozycję na rynku pokryć dachowych oraz ogrodzeń budujemy we współpracy z uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi. Jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi osobami oraz instytucjami, które chcą poszerzać swoją wiedzę. Uczniom oraz studentom oferujemy praktyki i staże w firmie Hanbud. Umożliwi to osobom zainteresowanym poznanie specyfiki firmy oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Wiemy, jak ważna jest w dzisiejszych czasach specjalistyczna wiedza umożliwiająca wykonywanie zawodu. Dlatego wspieramy Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, które ma na celu kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji dekarzy oraz cieśli. Poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie ich umiejętności, przyczyniamy się do kształtowania wizerunku dekarzy jako wykwalifikowanych specjalistów posiadających dużą wiedzę techniczną.

Aktywnie włączamy się w inicjatywy mające na celu promowanie zwyczajów i kultury Podlasia. Pomagamy w organizacji lokalnych imprez związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu miasta czy gminy. Wspieraliśmy organizację 466 Urodzin Zabłudowa.

Staramy się pomagać materialnie osoby prywatne oraz instytucje.  W ramach akcji MotoMikołaje 2019  wsparliśmy Domy Dziecka w Białymstoku, Supraślu oraz Krasnym. Byliśmy jednym ze sponsorów 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bielsku Podlaskim.

Uczestniczyliśmy także w wielu zbiórkach na rzecz osób potrzebujących. Nagłaśniamy i wspieramy inicjatywy charytatywne poprzez media społecznościowe.

Nie zapominamy także o naszych braciach mniejszych. W 2019 roku do schroniska Ciapek w Hajnówce dostarczyliśmy arkusze blachy na pokrycie dachów kojców oraz blachodachówkę na przykrycie bud dla psów.

 Sport

Aktywność fizyczna powinna być nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Wielu naszych pracowników dba o nią amatorsko lub zawodowo. Jako jedna z niewielu firm posiadamy własną drużynę piłkarską, w skład której wchodzą nasi pracownicy. Wielokrotnie braliśmy udział w charytatywnych turniejach piłki nożnej, łącząc chęć pomagania z dbałością o dobrą formę fizyczną.  

Wspieramy także dwie podlaskie drużyny. Od kilku sezonów jesteśmy sponsorem Jagiellonii Białystok. Aktywnie pomagamy też lokalnej drużynie piłkarskiej Tur Bielsk Podlaski. W 2020 roku Hanbud został Sponsorem Premium bielskiego zespołu. Dzięki naszemu wsparciu kluby posiadają niezbędne środki finansowe do rozwoju oraz realizacji założonych celów.

drużyna tur Bielsk Podlaski

Środowisko naturalne


Realizowaliśmy projekt „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie rozwiązań CSR w firmie Hanbud„, który obejmował między innymi przeprowadzenie audytu dotyczącego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Głównym celem tych działań było ograniczenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko. Zdajemy sobie sprawę z istoty oraz wysokiej wagi tych działań dla nas oraz dla przyszłych pokoleń. Środowisko naturalne jest naszym dobrem wspólnym, dlatego troska o nie jest wpisana w naszą strategię. Na podstawie przeprowadzonych działań opracowaliśmy szereg wytycznych dla pracowników, które obejmują:

– racjonalne gospodarowanie wodą;

– minimalizację odpadów;

– wprowadzanie rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska;

– minimalizowanie zużycia energii elektrycznej

Wdrożyliśmy system CSR zgodny z WCAG 2.0, który ma na celu eliminowanie obrotu dokumentów w wersji papierowej. Pozwoliło to znacznie zmniejszyć ilość zużywanego papieru podczas codziennej pracy.

Staramy się minimalizować zużycie energii elektrycznej między innymi poprzez wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia w biurze oraz w halach produkcyjnych. Wprowadziliśmy też w firmie Green IT. Jest to szereg działań , które dotyczą zarządzanie całością zasobów informatycznych w przyjazny dla środowiska sposób.

Dokonując zakupów, kierujemy się energooszczędnością urządzeń i ich wpływem na środowisko. Redukujemy zakup środków chemicznych szkodliwych dla środowiska. Jeśli to możliwe zastępujemy je produktami, które ulegają biodegradacji.

Dbamy, aby pojazdy wykorzystywane na co dzień w firmie Hanbud spełniały normy emisji spalin. Dlatego inwestujemy w nowoczesne samochody osobowe i ciężarowe. Stale modernizujemy flotę naszych pojazdów. Odpowiednio planujemy dostawy naszych towarów, aby nasze samochody nie pokonywały zbędnych kilometrów, a trasy wyznaczone były w racjonalny sposób.

Stale szkolimy pracowników z zakresu działań proekologicznych. Prowadzimy też kampanie dotyczące racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska. Za wszystkie te wysiłki zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem EcoFirma, który został nadany przez fundację Biznes odpowiedzialny społecznie.

flota Hanbud
flota pojazdów

Poznaj lepiej naszą firmę


Sprawdź artykuły poradnikowe

Na naszym blogu znajdziesz wiele przydatnych artykułów dotyczących wyboru pokrycia dachowego, jego prawidłowego montażu oraz konserwacji. Wszystkie teksty przygotowane zostały przez specjalistów z danej dziedziny.

Zobacz nasze katalogi produktowe

Katalogi produktowe prezentują pokrycia dachowe, sztachety metalowe, billboardy oraz profile do płyt gipsowo-kartonowych dostępne w ofercie Hanbud. Wszystkie pliki dostępne są w formacie PDF. Zachęcamy do pobierania.

Instrukcje montażu pokryć dachowych i ogrodzeń

Dzięki przygotowanym przez nas instrukcjom montażu użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać pokrycie dachowe oraz ogrodzenie. Wszystkie materiały napisane zostały prostym językiem, zawierają także czytelne schematy.