29.01.2018

Wybór wykonawcy Budowy Hali Magazynowej

Informacja o wyborze oferenta do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 08.01.2018 w przedmiocie: Budowa Hali Magazynowej

Zamawiający: HANBUD Henryk Pruszyński Ul. Brańska 117, 17-100 Bielsk Podlaski, informuje, iż do realizacji zadania w przedmiocie: Budowa Hali Magazynowej, wybrano ofertę firmy:

 

Multi Construction Plus Sp. z o.o. , ul. Augustyna Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HANBUD Henryk Pruszyński poprzez wdrożenie produkcji innowacyjnych modeli blach trapezowych linii Revolution” Dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Siedziba firmy

ul. Brańska 153

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Białystok

Kuriany 114

(przedłużenie Zabłudowskiej)

15-588 Kuriany

Punkt sprzedaży Tołcze

ZAPROM Tołcze 3D

18-106 Turośń Kościelna