Profile konstrukcyjne Z i C Kształtowniki typu Z

Dostępne w naszej ofercie kształtowniki typu C produkowane są z taśmy ocynkowanej ze stali  S320,  S350 lub S390. Długość produktu jest dostosowywana do potrzeb klienta i może wynosić od 0,50 mb do 8,20 m.

Opis techniczny

H

wysokość profilu (mm)

B1

szerokość półka 1 (mm)

B2

szerokość półka 2 (mm)

C

długość wąsów (mm)

t

grubość blachy (mm)

m

masa 1 m.b. (kg/m)

A

pole przekroju poprzecznego (cm2)

lx

moment bezwładności przekroju względem osi x (cm4)

ly

moment bezwładności przekroju względem osi y (cm4)

Wx

wskaźnik wytrzymałości względem osi x (cm3)

Wy

wskaźnik wytrzymałości względem osi y (cm3)

Siedziba firmy

ul. Brańska 153

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Białystok

Kuriany 114

(przedłużenie Zabłudowskiej)

15-588 Kuriany

Punkt sprzedaży Tołcze

ZAPROM Tołcze 3D

18-106 Turośń Kościelna