CSR

„Hanbud“ savo veiklą grindžia darniosios plėtros politikos principu, kai ekonominio augimo, rūpinimosi aplinka ir žmonių sveikata santykiai yra sąmoningi ir tinkamai formuluojami. Mūsų įmonės veiklos tikslas yra uždirbti pinigų, bet vis dėlto suprantame, kad įmonių veikla daro poveikį ne tik verslo aplinkai, bet ir įvairiems socialinio gyvenimo dalykams. Suprantame, kad mūsų veikla daro poveikį aplinkai, ir manome, jog privalome savo potencialą naudoti ne tik tikslams, kurie tiesiogiai susiję su kasdienę mūsų įmonės veikla.

ĮSA „Hanbud“ įmonėje

Įmonės socialinė atsakomybė (ĮSA) – visos teisės aktų reikalavimus viršijančios, savo noru vykdomos priemonės, kurios teikia naudą suinteresuotosioms šalims ir visai įmonės aplinkai. Norint priimti socialiai atsakingus sprendimus, būtina suvokti, kad jie yra ilgalaikiai. Sprendimai turėtų duoti naudos arba bent jau nedaryti žalos būsimoms kartoms.

Darniosios plėtros koncepcija gali būti įmonės valdymo būdas ir duoti konkrečios naudos, t. y.:

 • socialiniai ir aplinkos aspektai gali virsti konkurencinio pranašumo
 • dalimi, kurio svarbą įmanoma sukurti;
 • suteikti galimybę sumažinti kapitalo sąnaudas, sustiprinus įmonės
 • etinių investuotojų susidomėjimą;
 • virsti socialinės ir aplinkos rizikos vadybos priemone ir padėti
 • stabilizuoti nenumatytas išlaidas;
 • padėti optimizuoti procesus, taigi ir sąnaudas;
 • gerinti įmonės įvaizdį.

Įgyvendinant ĮSA parengta „Hanbud“ įmonės socialinės atsakomybės ataskaita – ĮSA ataskaita – siekis, kad įmonės taikomos priemonės būtų skaidrios. Ataskaita – tai mūsų įmonės pareiga suinteresuotosioms šalims paaiškinti mūsų taikomas priemones ir priimamus sprendimus, už kuriuos įmonė yra atsakinga. Mums yra svarbu, kad tokios ataskaitos taptų įprastu „Hanbud“ dalyku.

Aplinka

„Hanbud“ supranta, kad savo veikla daro poveikį aplinkai. Įgyvendindami procesus, kuriais siekiame tobulinti būdus, kaip išvengti neigiamų poveikio aplinkai padarinių, stengiamės veikti taip, kad nekenktume aplinkai.

„Hanbud“ supranta, kad savo veikla daro poveikį aplinkai. Įgyvendindami procesus, kuriais siekiame tobulinti būdus, kaip išvengti neigiamų poveikio aplinkai padarinių, stengiamės veikti taip, kad nekenktume aplinkai.

Santykiai su personalu

„Hanbud“ rūpinasi, kad santykiai su darbuotojais būtų geriausi, todėl buvo sukurti šie dokumentai:

 • „Individualūs tobulėjimo „Hanbud“ įmonėje būdai“ – dokumentas ir priemonė, kurios tikslas yra sukurti įmonės „Hanbud“ darbuotojo tobulėjimo planą, kurį įgyvendina savo karjeros siekiantys viršininkai ir darbuotojai. Tai yra būdas, kaip tobulėti ir išreikšti save mūsų įmonėje./li>
 • „Hanbud“ įmonės vidaus komunikacijos standartai“ – dokumentas, kuriame aprašomi veiksmingos vidaus komunikacijos tikslai ir kanalai. Tai padeda pagerinti „Hanbud“ komunikacijos veiksmingumą.
 • Organizacijos vidaus schemos ataskaita – sukurta organizacijos schema, kuri atvaizduoja „Hanbud“ komunikacijos struktūrą. Tai palengvina darbuotojų, darbuotojų ir viršininkų tarpusavio ryšius. Tai priemonė, kuri kiekvienam darbuotojui padės išsakyti savo nuomonę įmonės veiklos klausimais.

Santykiai su išorės suinteresuotosiomis šalimis:

 • „Hanbud“ įmonės išorės suinteresuotųjų šalių aptarnavimo standartai“ – šį priemonė sukurta, kad teikiamas paslaugas būtų galima padaryti veiksmingesnes ir kokybiškesnes. Patobulinti darbuotojų ir klientų bendravimą, palengvinti personalo darbą.
 • Taip pat įdiegėme CRM sistemą – veiksmingos vadybos, klientų aptarnavimo ir vidaus komunikacijos sistemą mūsų įmonės logistikos ir klientų aptarnavimo skyriuose.
 • Biuro patalpos pritaikytos klientų su judėjimo negalia reikmėms.

Žaidžiu SU GERIAUSIAIS

Žiūrėti mūsų pasiūlymą
Įmonės buveinė

ul. Brańska 153

17-100 Bielsk Podlaski

Balstogės filialas

Kuriany 114

(przedłużenie Zabłudowskiej)

15-588 Kuriany

Tolčės prekybos vieta

ZAPROM Tołcze 3D

18-106 Turośń Kościelna