CSR

Hanbud prowadzi działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Celem istnienia naszego przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy, wiemy jednak, że działalność firm wpływa nie tylko na sferę biznesową, ale również na różne aspekty życia społecznego. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko i uważamy, że powinniśmy wykorzystać nasz potencjał nie tylko do celów bezpośrednio związanych z codzienną działalnością naszej firmy.

CSR w firmie Hanbud

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (CSR) to wszystkie, wychodzące poza wymagania prawne, dobrowolne działania, które przynoszą pożytek interesariuszom i całemu otoczeniu firmy. Podejmowanie odpowiedzialnych społecznie działań wymaga świadomości o ich długoterminowości. Powinny one przynosić korzyści, lub przynajmniej nie czynić szkód przyszłym pokoleniom.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju może być sposobem na zarządzanie przedsiębiorstwem i przynieść konkretne korzyści, tj:

 • społeczne i środowiskowe aspekty mogą stać się elementem przewagi
 • konkurencyjnej, którego istotność da się kreować;
 • dać szansę na obniżenie kosztu kapitału, poprzez zwiększenie zainteresowania
 • inwestorów etycznych firmy;
 • stać się narzędziem zarządzania ryzykiem społecznym i środowiskowym i przyczynić
 • się do stabilizacji nieprzewidzianych kosztów;
 • pomóc optymalizować procesy, a tym samym koszty;
 • wpłynąć na lepszy wizerunek firmy.

W ramach CSR powstał Raport społecznej odpowiedzialności firmy Hanbud - Raport CRS - jest wyrazem dążenia firmy do przejrzystości działań. Raport ma być wywiązaniem się naszego przedsiębiorstwa z obowiązku wobec interesariuszy, wyjaśnienia im działań i decyzji, za które firma ponosi odpowiedzialność. Zależy nam, aby raporty te stały się trwałym standardem Hanbud.

Środowisko naturalne

Hanbud ma świadomość wpływu prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne. Realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko, staramy się działać w sposób dla środowiska przyjazny.

Nasza firma uzyskała certyfikat potwierdzający optymalizuacje zużycie papieru, wody, energii elektrycznej oraz emisji CO2, w ramach czego, korzystamy z narzędzia internetowego Kalkulator CO2.

Relacje z personelem

Hanbud dba o jak najlepsze relacje ze swoimi pracownikami, w ramach tego powstały dokumenty:

 • “Indywidualne Ścieżki Rozwoju w firmie Hanbud” to dokument, a zarazem narzędzie mające na celu wprowadzić plan rozwoju pracowników firmy Hanbud. Realizowany jest przez przełożonych i pracowników, zainteresowanych własną karierą. Jest to sposób na rozwój i samorealizację w naszym przedsiębiorstwie.
 • “Standardy komunikacji wewnętrznej w firmie Hanbud” to dokument, który opisuje cele i kanały efektywnej komunikacji wewnętrznej. Dzięki niemu możemy zwiększyć efektywność komunikacji w Hanbud
 • Raport z mapowania wewnętrznego organizacji - stworzono mapę organizacji, dzięki czemu zobrazowana została struktura komunikacyjna w Hanbud. Ułatwi to komunikację na naszym przedsiębiorstwie między pracownikami, oraz pracownikami a przełożonymi. To narzędzie dzięki, któremu każdy z pracowników będzie mógł wyrazić swoja opinie w określonej kwestii dotyczącej funkcjonowania firmy.

 

Relacje z interesariuszami zewnętrznymi:

 • “Standardy obsługi interesariuszy zewnętrznych w firmie Hanbud” narzędzie to powstało, aby uskutecznić i podnieść jakość świadczonych usług. Usprawnić komunikację między pracownikiem a klientem, i ułatwić pracę personelowi.
 • Wprowadzony został również system CRM - system sprawnego zarządzania, obsługi klientów oraz komunikacji wewnętrznej w działach logistyki i obsługi klienta w naszym przedsiębiorstwie.
 • Przestrzeń biurowa został przystosowana do potrzeb klientów z niepełnosprawnością ruchową.

 

Raport społecznej odpowiedzialności 2018

Gram Z NAJLEPSZYMI

Zobacz naszą ofertę
Siedziba firmy

ul. Brańska 153

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Białystok

Kuriany 114

(przedłużenie Zabłudowskiej)

15-588 Kuriany

Punkt sprzedaży Tołcze

ZAPROM Tołcze 3D

18-106 Turośń Kościelna